Mgr. Romana Dangová

Advokátní koncipient

tel.: +420 739 159 586

e-mail: romana@janeceklegal.cz

Zaměření

V rámci generální praxe jako advokátní koncipient poskytuji pod vedením mého školitele právní poradenství ve všech věcech. Specializuji se především na rodinné právo a problematiku exekucí vedených proti nezletilým. Kromě češtiny ovládám výborně angličtinu i vietnamštinu, a to slovem i písmem.

Praxe

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2023 rovněž advokátní koncipientkou.  V již průběhu trvání vysokoškolského studia jsem působila jako právní praktikantka v brněnské advokátní kanceláři, kde jsem měla možnost seznámit se především s problematikou rodinného a závazkového práva. Dále jsem absolvovala odbornou stáž na Krajském soudě v Ostravě – pobočka v Olomouci a taktéž jsem absolvovala odbornou stáž na Probační a mediační službě v Olomouci. Díky tomu jsem získala cenné zkušenosti s řešením pestré škály životních situací, které již od roku 2021 zúročuji v naší kanceláři, nejprve jako odborná asistentka a nyní již jako advokátní koncipientka.

Mou prioritou je vždy spokojenost Vás jakožto klienta, a tak k řešení případu každého klienta přistupuji vždy svědomitě a s maximálním úsilím hájit Vaše zájmy.